4th District  

 

Judicial Branch Home > 4th District Home > Resources in Other Languages >

Somali / Soomaali

Waxaa soo socda  oo ka kooban ( Fomam, Warbixin kooban, Warqad macluumad ah , Ogeysiis, iyo  IWM) af soomali. Riix barta si aad  u aragtid aqbaarta oo idil.

The following is a list of resources (forms, brochures, information sheet, notices, etc.) in Somali. Click on the icon to view the complete item. 

right arrow  Find more legal resources in Somali at Somali LawHelp.org.

Somali Title
English Title
File type

HAGE KOOBAYA MAXKAMADDA DHEXDHEXAADINTA

Conciliation Court General Info and Guide

Brochure

TIXGELI DEXDHEXAADIN

Consider Mediation before Filing a Case in Conciliation Court

Brochure

TALOO SOO JEEDIN KU SAABSAN MARKA LA BUUXINAYO WARQADDA DACWADA IYO WICIDDA

Some Guidelines when Completing the Statement of Claim and Summons

Fact sheet

 

KIREEYE-SIDEED U DIIWAAN GELIN LAHAYD MARKA AAD RABTO IN AAD QOF GURIGAAGA DEGGAN KA SAARTO

Landlords-How to File an Eviction Action

Brochure

WEYDIISASHADA MAXKAMADDA IN AY DADWEYNAHA KA QARISO IN GURI LAGAA SAARAY

Expungements Brochure, Housing

Brochure

SIDAAD U WARGELIN LAHAYD HAY'ADAHA BAARA KIRAYSTAYAASHA IN LAGAA SAARAY DIIWAANKA MAXKAMADDA GURYAHA

Notifying Tenant Screening Companies about your Expungement

Fact sheet + form letter

OGAYSIISKAXUQUUQDA EEDAYSANAHA

Notice of Respondent's Rights

Form

XABSIGA DADKA WAAWEYN EE DEGMADA HENNEPIN - MACLUUMAAD MUHIIM AH

Hennepin County Adult Corrections Facility-Information Sheet

Fact sheet

SARKAALKA URURIYA GANAAXYADA

Fines Collection Officer Referral Sheet

Fact sheet

MAXKAMADDA DAGAALKA DHEX MARA QOYSKA

Domestic Violence Court Brochure

Brochure

CODSIGA DIB LOOGU FURAYO GANAAX LA BIXIYAY 

How to File a Motion to Reopen a Previously Paid Citation

Fact sheet + motion form

HANTIDA MAGUURTADA AH IYO FURIINKA

Real Estate and Marriage Dissolution

Fact sheet

WAXA LAGA FILAYO-FURRIINKA MINNESOTA

What to Expect-Divorce in Minnesota

Brochure

 

« Back to 4th District Court Home